Autor Pavel Večerka

O autorovi

Tradiční soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ KRASLICI

Dne 3. 4. 2024 proběhlo vyhlášení výsledků velikonoční soutěže, která má na naší škole již dlouholetou tradici. V průběhu měsíce března mohli žáci tvořit a do 22. března odevzdat svá díla. Následně porota, složená z řad pedagogických pracovníků školy, vybírala a přidělovala body výrobkům dětí. Zvlášť se hodnotily práce dětí z 1. – 4. třídy a zvlášť práce dětí z 5. – 8....

Celý článek

Den otevřených dveří pro předškoláky

Dne 14. 03. 2024 proběhl na prvním stupni Den otevřených dveří pro předškolní děti z mateřských škol. Naši šikovní žáci z devátého ročníku si pro ně připravilo hned několik stanovišť s úkoly, které děti pečlivě splnily. Vyzkoušely si prolézt opičí dráhou, navlékat korálky, zavázat si tkaničku, složit si své jméno a spoustu dalších. Po sladké odměně děti měly možnost nahlédnout do tříd...

Celý článek

Nejkrásnější velikonoční kraslice

Celý článek

Zápis do první třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, Zápis do první třídy bude na naší škole probíhat ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2024 od 13:40 – 17:00 hodin. Přihlašovat se do rezervačního systému můžete od 4. 3. 2024 na stránce zapiszs.melnik.cz. Více informací najdete též na stránce zápisu.

Celý článek

15. leden – Den pokrývek hlavy se sedmáky

V rámci hodiny výtvarné výchovy si žáci vyráběli své fantastické pokrývky hlavy – klobouky, helmice, královské koruny i fantastické výtvory pro dámy a pány. Zde je malá ukázka tvorby.

Celý článek

Malování UV barvami

S děvčaty z výtvarného kroužku jsme využily zimní krátké dny, abychom se vyřádily s UV barvami. Na správný výsledný efekt je potřeba tma.  Plátnem bylo naše vlastní tělo – obličej a ruce. Moc nás to bavilo a byl to dobrodružný zážitek. Pár fotografií je ve světle a další ve tmě…

Celý článek

Tři králové

V pátek 5.1. děti z 1. třídy navštívily Domov pro Seniory Senlife a připomněly svátek Tří králů. Společně s klienty zazpívaly písničky a nechybělo ani novoroční koledování. Král napsal na dveře zkratku požehnání: Kristus mansionem benedicat (K + M + B + 2024). Prvňáčkům udělaly velkou radost úsměvy babiček a dědečků i dárečky, které děti dostaly na památku.

Celý článek

Vánoční vystoupení na Pšovce

V pátek 8.12. se již podruhé rozsvítil vánoční strom před naší školou. Jakmile se rozzářil stromeček, děti začaly s připraveným programem svá vystoupení pro všechny přítomné. Moderátoři Anička a Pavel nás provázeli celým vystoupením. Na závěr bylo připraveno malé občerstvení a čaj na zahřátí. Za rok opět na viděnou u stromečku. 

Celý článek

Vánoční jarmark v muzeu

S děvčaty z výtvarného kroužku jsme již tradičně měly svůj prostor pro perníčkovou dílničku na jarmarku v mělnickém muzeu. Děti si zde mohly nazdobit vlastní perníčky. A nejen děti. I dospěláci si přišli vytvořit svůj vlastní perníček. A nejen perníčky, ale i vlastní výrobky děvčat z výtvarného kroužku zde bylo možno zakoupit. Keramické ozdůbky a zápichy do květníku, malované vitrážové svícny, jmenovky na dárky i svícny...

Celý článek

Třída 6.A v Muzeu smyslů

Celý článek