ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZŠ Mělník - Pšovka


1. stupeň

Výtvarný kroužek

STŘEDA
Kroužek vede:
Lenka Kellerová

Keramika I.

STŘEDA
Kroužek vede:
Blanka Cocherová

Šikulky

ČTVRTEK
Kroužek vede:
Marie Jindráčková
(spolupráce s domovem seniorů)

Keramika II.

ČTVRTEK
Kroužek vede:
Blanka Cocherová

2. stupeň

Výtvarný kroužek

PONDĚLÍ
Kroužek vede:
Jidra Říhová

Školní časopis

PODLE POTŘEBY
Kroužek vede:
Petra Hlinecká

Sportovní kroužek

ÚTERÝ
Kroužek vede:
Vítězslav Kostelecký

Šachový kroužek

STŘEDA
Kroužek vede:
Pavel Večerka