ROZŠIŘUJÍCÍ AKTIVITY

ZŠ Mělník - Pšovka


Rozšiřující výukové aktivity školy

Projekt EDISON

Co znamená projekt EDISON?
Education – Drive – Internationality – Students – Opportunity – Network

Projekt EDISON organizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC na školách v České republice. Vizí projektu je tolerance a společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy. Zahraniční stážisté vytvářejí multikulturní prostředí, oživují výuku. Projekt probíhá v anglickém jazyce.

Navštívili nás již studenti ze Srbska, Ukrajiny, Itálie, Ruska, Brazílie, Venezuely, Kanady, Číny, Taiwanu, Indie, Indonésie, Malajsie, Gruzie.

Terénní praktika

Praktika pořádáme v kempu Lhotka nedaleko Mělníka.

V pětidenním výukovém bloku se žáci netradičními formami učí matematiku, zeměpis, dějepis, přírodopis. Hlavní část programu je sportovně zaměřená – florbal, netradiční sporty ringo a cube, střelba ze vzduchovky, luku, kuše… Program obohacují účastí profesionální ornitologové, astronomové, horolezci.

Praktika proběhla již několikrát s účastí žáků partnerských škol z Polska a Slovenska.

Sportovní soustředění Slapy

Je určeno především žákům, u kterých je předpoklad, že budou reprezentovat školu ve sportovních soutěžích - florbal, fotbal, atletika. Škola se v posledních letech 2x probojovala do celostátního finále florbalové ligy.

Školy v přírodě

Žáci 1. – 4. třídy vyjíždějí pravidelně na školy v přírodě. Jejich cílem je podpořit u těchto menších dětí samostatnost a upevnit vztahy v kolektivu.

Další aktivity

Škola se v průběhu školního roku účastní odborných besed, výletů, exkurzí...

Sociální cítění

Žáci projevují sociální cítění v projektech Adopce na dálku, Srdíčkový den, Hipoterapie (léčba traumatu prostřednictvím kontaktu s koňmi).

Škola sponzoruje v pražské zoo klokánka králikovitého a lamu.

Tradičně dobré výsledky v soutěžích mají žáci sportovního a výtvarných kroužků. Dále ve škole pracují kroužky anglického jazyka, „Šikulové“ (kroužek tvořivých činností), literární kroužek, přírodovědný kroužek pořádaný ve spolupráci se Střední zahradnickou školou.

Školní časopis Pšováček vychází sedmnáct let, v některých letech se jeho vydání úspěšně umístnila v celostátních soutěžích. Z prodeje tištěné podoby žákovský parlament financuje zooadopci a adopci na dálku. Časopis je zveřejňován i v digitální podobě na školním webu.

Žáci pátého až devátého ročníku volí své dva zástupce do žákovského parlamentu. Parlament podává návrhy na zlepšení prostředí ve škole a na školním pozemku. Pomáhá organizovat a zabezpečuje mezinárodní akce (výměnné pobyty, projekt Edison) i projekty se sociálním zaměřením (viz projekty výše).