PŘEDSTAVUJEME SE

ZŠ Mělník - Pšovka


O škole

Jsme středně velká, plně organizovaná základní škola v klidnější zóně města Mělníka.

Žáci 1. – 4. ročníku navštěvují budovu v Panešově ulici. Zde jsou oddělení družiny s dobrým zázemím (herny, tělocvična, hřiště, zahrada) a prostory školní jídelny pro žáky obou stupňů.

Žáci 5. – 9. ročníku chodí do budovy v Blahoslavově ulici. Ta je novější a disponuje vybavenými odbornými učebnami pro výuku výtvarné výchovy, pracovních činností (cvičná kuchyně, skleník), chemie, fyziky, cizích jazyků a informatiky a se školní knihovnou. Ve všech třídách máme interaktivní tabule.

Ke škole patří rozsáhlý pozemek s parkovou zelení využívaný pro relaxaci v době přestávek. Kromě venkovních sportovišť se nachází školní arboretum.

K výuce tělesné výchovy využíváme blízkého zimního stadionu, bazénu a sportovní halu Bios.

Školní jídelna je samostatný právní subjekt a není organizační součástí naší školy. V budově Panešova se však pro žáky nachází výdejna obědů s jídelnou.

Přirozenou součástí života školy je pomoc druhým (adopce na dálku, spolupráce s dětským domovem i s domem seniorů, charitativní akce). Jsme úspěšní ve sportu (florbal), v angličtině (olympiády, Edison), věnujeme se výtvarné činnosti (výstavy).

Rozvíjíme spolupráci se školami v Polsku, na Slovensku a v Chorvatsku.

Součástí naší školy je i školní družina pro žáky 1. - 4. třídy.

Kapacita naší školy je 270 míst.

Plán školy

Budova Panešova:

PŘÍZEMÍ

Proti vchodu1. oddělení školní družiny
Přízemí vlevo2. oddělení školní družiny

1. PATRO

Vlevo1. třída, 2. třída, sborovna
Proti schodišti3. třída
Vpravo4. třída, 3. oddělení školní družiny

Budova Blahoslavova:

PŘÍZEMÍ / HALA

8. třída
ředitel, zástupkyně ředitele, hospodářka
sborovna

1. PATRO

Proti hlavnímu vchodu5. třída, 6.A třída
Nad hlavním vchodem6. B třída, 7. třída, 9. třída