ŠKOLSKÁ RADA

ZŠ Mělník - Pšovka


Členové školské rady ZŠ Mělník - Pšovka, jmenovaní radou města Mělníka dne 28. 6. 2021:

Za zřizovatele:

Petr Kowanda

Jarmila Čmejlová

Za pedagogy:

Mgr. Jindra Říhová

Mgr. Jindra Černá

Za zákonné zástupce:

Hana Havdanová

Hana Darmová