SPOLUPRACUJEME

ZŠ Mělník - Pšovka


Spolupracujeme

Opakovaná účast v projektu EDISON
Dlouholetá spolupráce v oblasti primární prevence
Podpora demokratického smýšlení v rámci celé školy

O.s. Semiramis nám poskytuje:

 • Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování realizované ve školním prostředí
 • Program se zaměřením na návykové látky
 • Program se zaměřením na zdravé vztahy v kolektivu
 • Preventivní servis poskytovaný školám, na kterých je realizován
 • Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování
 • Poradenství školám a školským zařízením ohledně rizikového chování dětí a mládeže
 • Poradenství a asistence při tvorbě Minimálního preventivního programu školy
 • Poradenství ohledně získávání finančních prostředků
 • Setkávání školních metodiků prevence
 • Tvorba sociální sítě

Díky této spolupráci je naše škola hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších v regionu v potírání negativních jevů v chování žáků z pohledu MÚ, KÚ, i PPP.

Centrum pro demokratické učení nám poskytuje:

 • Vzdělávání v oblasti vedení žákovského parlamentu
 • Vzdělávání a školení pro zvýšení dovedností třídních učitelů
 • Podporu pro vedení dětí k demokratickému smýšlení

 

Podporujeme

Adopce Klokánka králikovitého a lamy

V roce 2016 jsme ,,adoptovali" v pražské ZOO – klokánka králikovitého, a v jeho adopci škola pokračuje. V roce 2021 jsme adoptovali ještě lamu. Na oplátku získala škola od pražské zoo permanentní vstupenky, nabídky vzdělávacích programů a jsme zváni na zahájení sezóny v zoo.

Opakovaná účast na Srdíčkových dnech