SPOLUPRACUJEME

ZŠ Mělník - Pšovka


Spolupracujeme

Opakovaná účast v projektu EDISON
Dlouholetá spolupráce v oblasti primární prevence

O.s. Semiramis nám poskytuje:

  • Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování realizované ve školním prostředí
  • Program se zaměřením na návykové látky
  • Program se zaměřením na zdravé vztahy v kolektivu
  • Preventivní servis poskytovaný školám, na kterých je realizován
  • Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování
  • Poradenství školám a školským zařízením ohledně rizikového chování dětí a mládeže
  • Poradenství a asistence při tvorbě Minimálního preventivního programu školy
  • Poradenství ohledně získávání finančních prostředků
  • Setkávání školních metodiků prevence
  • Tvorba sociální sítě

Díky této spolupráci je naše škola hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších v regionu v potírání negativních jevů v chování žáků z pohledu MÚ, KÚ, i PPP.

Podporujeme

Adopce Klokánka králikovitého a lamy

V roce 2016 jsme ,,adoptovali" v pražské ZOO – klokánka králikovitého, a v jeho adopci škola pokračuje. V roce 2021 jsme adoptovali ještě lamu. Na oplátku získala škola od pražské zoo permanentní vstupenky, nabídky vzdělávacích programů a jsme zváni na zahájení sezóny v zoo.

Opakovaná účast na Srdíčkových dnech