HISTORIE ŠKOLY

ZŠ Mělník - Pšovka


Z historie školy

Roku 1797 byla zřízena škola obecní na Pšovce. Původní dvoutřídka se rozrostla na pět tříd.

Škola se stala společenským centrem Pšovky, tehdy samostatné správní jednotky. Roku 1891 vybrané práce učitelského sboru a žáků reprezentovaly Pšovku na zemské jubilejní výstavě v Praze.

Z tohoto období připomeňme dvě jména. Ředitel Prokop Nešvara byl císařem vyznamenán za vytvoření mapy Mělnicka. Viktor Dyk, básník a politik, sem chodil na 1. stupeň.

Po více jak sto letech se školská rada rozhodla pro stavbu nové modernější budovy v Panešově ulici. Vyučovat se začalo roku 1913.

Pro období 1. světové války byla příznačná charitativní činnost žáků, škola poskytla i azyl polským uprchlíkům. Vznik Československa přivítali učitelé, žáci a rodiče velkolepými oslavami a vysazením dvou lip – Stromů republiky.

Roku 1935 povolila Zemská školní rada zřízení měšťanské školy se smíšenými třídami.

Nová kapitola její historie se začala psát v letech 1959 – 1960, kdy byla postavena druhá budova v Blahoslavově ulici.

Všechny další historické mezníky prožívala škola jako ostatní, ale jedno prvenství už jí zůstane – je nejstarší ve městě.