VYBAVENÍ ŠKOLY

ZŠ Mělník - Pšovka


Naše škola disponuje moderním vybavením

Kmenové učebny 1. stupně / Panešova

Kmenové učebny 2. stupně / Blahoslavova

Všechny kmenové učebny disponují interaktivními tabulemi.

Odborné učebny

 • 2x Jazyková učebna
 • Učebna výtvarné výchovy
 • Cvičná kuchyňka
 • Fyzikálně chemická laboratoř
 • 2x Počítačová učebna
  V počítačových učebnách se nachází celkem 46 počítačů s připojením k internetu.
 • Skleník pro pěstitelské práce

Pro pohyb a zábavu

 • Tělocvična
  Tělocvična a celý suterén školy byly zničeny povodněmi v srpnu 2002. V červnu 2003 předal zřizovatel škole tělocvičnu, která již prošla úplnou rekonstrukcí a opět slouží pro potřeby výuky. Cvičná plocha je 71 m2, celková užitková plocha je 75 m2.
 • Školní hřiště
  K dispozici je malé školní hřiště s umělou hrací plochou pro míčové hry (Panešova) a dále travnaté hřiště v Blahoslavově ulici. Zde se nachází i venkovní učebna nebo ohniště.
 • Školní družina
  Školní družina má 3 oddělení a je určena pro žáky 1. - 4. třídy.

Vzdělávání

 • Školní knihovna
  Skládá se z knihovny žákovské a učitelské. Je plně přístupná žákům jednou týdně a může nabídnout zájemcům téměř 5.700 titulů odborných i z beletrie (žákovská knihovna disponuje 2.599 ks knih, učitelská pak 3.063 ks knih).

Stravování

 • Školní jídelna
  Naše ZŠ nemá vlastní vývařovnu, má pouze výdejnu v Panešově ulici, která odebírá obědy ze školní jídelny ZŠ Pražská. Je zde zaveden výhodný čipový systém objednávání a výdeje stravy. Strávníkům se tak nabízí vlastní výběr jídla ze dvou variant podle osobního uvážení.