ŠKOLNÍ PORADENSKÉ
PRACOVIŠTĚ

ZŠ Mělník - Pšovka


Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Služby zahrnují kariérní poradenství (přihlášky na střední školy a volbu povolání), prevenci rizikového chování, vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání i rozvoj dítěte, zajištění speciálních vzdělávacích potřeb. Spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky ve škole i s jinými školskými zařízeními.

Mgr. Jindra Černá

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Judová

Metodik primární prevence

Mgr. Blanka Cocherová

Zástupce za 1. stupeň

Mgr. Jindra Říhová

Zástupce za 2. stupeň