ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Mělník - Pšovka


Školní družina je určena pro děti 1. - 4. třídy a má tři oddělení. Jejich činnost se řídí: Školním vzdělávacím programem „Člověče mysli trochu na druhé…“ a řádem školní družiny. ŠVP je přístupný na požádání u hospodářky školy.

Poplatek za školní družinu v roce 2022/2023

150 Kč / měsíc

Hradí se pololetně, první měsíc v pololetí.

Provoz družiny:

6:30 - 16:00

Vedoucí vychovatelka:

Iveta Vlková

1. oddělení Panešova
přízemí proti vchodu
(děti z 2. a 4. třídy)

Vychovatelka

Bc. Anna Píbilová

+420 775 064 661

2. oddělení Panešova
přízemí vlevo
(děti z 1. a 4. třídy)

Vychovatelka

Iveta Vlková

+420 773 165 115

3. oddělení Panešova
1. patro vpravo
(děti ze 3. třídy)

Vychovatelka

Hana Števulová

+420 777 156 636