Tři králové

V pátek 5.1. děti z 1. třídy navštívily Domov pro Seniory Senlife a připomněly svátek Tří králů. Společně s klienty zazpívaly písničky a nechybělo ani novoroční koledování. Král napsal na dveře zkratku požehnání: Kristus mansionem benedicat (K + M + B + 2024). Prvňáčkům udělaly velkou radost úsměvy babiček a dědečků i dárečky, které děti dostaly na památku.