Škola v přírodě – 4. třída

Letošní čtvrťáci ve dnech 11. – 15. 10. 2021 konečně vyjeli na školu v přírodě, kterou pro ně jejich paní učitelka Jindráčková začala organizovat ještě v době před kovidovou pandemií. A užili si jí!!!

Poděkování patří také paní asistentce Nejedlé a paní vychovatelce Píbilové.