Přehled českého jazyka pro ukrajinské žáky v 16 lekcích.

Odkaz lze využít k rychlejšímu ovládnutí českého jazyka a snažšího začlenění do výuky v českých školách.

https://www.icestina.cz/cesky-jazyk-pro-ukrajince/