Polsko 2023

V rámci rozšiřování mezinárodní spolupráce, jsme 11. května, vyjeli na pracovní cestu do spřátelené školy v Polsku. Naši polští kolegové nás mile přivítali, a v pátek jsme se byli podívat na výuku v jednotlivých třídách školy.
Absolvovali jsme hodinu literatury, matematiky či zeměpisu. Čekala nás i hodina, kde pracují s dětmi externisté (speciální pedagogové), pomáhají dětem pochopit odlišnosti mezi jednotlivci. Žáci umí lépe pochopit i děti s odlišnostmi – Aspergerův syndrom, ADHD, atd. Cesta pro nás byla přínosem a v některých věcech se můžeme inspirovat.