Informace k výsledkům přijímacího řízení do 1. a 6. ročníku pro šk. rok 2022/2023

Vážení rodiče,

výsledky zápisů do 1. ročníku naší školy pro šk. rok 2022/2023 najdete v elektronickém systému, prostřednictvím kterého jste podávali přihlášku za své dítě. https://zapiszs.melnik.cz/

V případě nejasností kontaktujte školu na telefonním čísle 315 624 308.

Zároveň sdělujeme, že naše škola má plně obsazenou kapacitu stávající 5. třídy, a proto do budoucího 6. ročníku ve šk. roce 2022/2023 nebudou přijímáni žádní další žáci. Umístění žáků bylo řešeno na poradě ředitelů na Městském úřadě Mělník.

Pro bližší informace kontaktujte oddělení školství MěÚ Mělník na telefonním čísle 315 635 327.