Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Základní škola Mělník – Pšovka je zapojena do projektu 
„Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“.

Cílem projektu je zmírnění negativních dopadů výluk prezenční výuky způsobených pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a snížení vzdělanostních nerovností.

Na období od 1. 1. do 31. 8. 2022 jsme obdrželi dotaci ve výši 87 425,- Kč. 

Na období od 1. 9. do 31. 12. 2022 čerpáme částku ve výši 56 700,- Kč.

Finanční prostředky jsou využívány za účelem individuálního a skupinového doučování žáků školy.

Podrobnější informace naleznete zde: https://doucovani.edu.cz/

 „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“